2012, ഒക്‌ടോബർ 12, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കിനാവുകള്‍ ......


കന്നിയാണ്.തുലാവര് മേഘങ്ങള്‍ ഉരുണ്ടു കൂടി നിന്റെ മൃദുലതയില്‍ പേമാരി തിമിര്ക്കുന്നതിനു മുന്പുള്ള ശാന്തത .പ്രിയമുള്ള പ്രകൃതി നീയെന്റെ സഖിയെ  പോലെ സുന്ദരിയും സൌമ്യയുമാണ് .വേനലില്വെയില്നിന്റെ മേനിയില്‍ തീയായി പടരുമ്പോഴും മഞ്ഞു കാലത്ത് നീ തണുത്തു  വിറ കൊള്ളുംപോഴുംഎന്റെ നെഞ്ചില്തീയാണ് .നിന്നില്നോവുകള്‍ പിറക്കുന്ന നാളുകള്‍ ഇരുള്നിന്റെ -ചിറകില്കറുപ്പും സന്ധ്യ നിന്നില്ചോര കൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുംപോഴും ഞാന്കരയാറുണ്ട് .പ്രിയേ പ്രകൃതി നിന്വിക്രുതിയാല്‍ കരയുന്ന മനുഷ്യരോടെനിയ്ക്ക് സഹതാപമില്ല .അവര്അതിനു അര്ഹര്‍ .നിന്റെ കണ്ണുനീര്നിറഞ്ഞ തടാകങ്ങളും കടലുമെന്ഉടല്പോലെയാണ് .നീ എന്റേത് മാത്രമായെങ്കില്‍ .കടല്‍  വറ്റി കരയും കര നിറയെ കടലുമായെങ്കില്‍ .സഖി എന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞു മടങ്ങി വന്നെങ്കില്‍ ........!........ഫൈസല്പകല്കുറി  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ